Hästar i stallet

Milana T sto f-05 e: Cardento- Landwin uppf/ägare Irene Eriksson

 

"Millan" har tävlat upp till 135.

 

Film på Millan

 

 

Cortina E sto f-09 e: Cartier- Le Mans uppf/ägare Sarah Eriksson

Cortina har tävlat upp till 110.

Film på Cortina

 

 

Courage E val f-09 e: Diabeau van de Heffinck- Le Mans

uppf/ ägare Sarah Eriksson

Tur- Malin sto f-11 e: Tornesch- Landlord uppf/ägare Irene Eriksson

Soda EHingst f-12 e: Ordermus R- Cortez uppf/ägare Irene Eriksson

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.